Varken Hora eller Kuvad har kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland unga i Stockholms förorter, nu är klar i sin helhet. Vår studie har redan fått viss uppmärksamhet i pressen. I studien deltog 1100 ungdomar mellan 12 och 18 i den kvantitativa delen och i den kvalitativa delen deltog ett 50-tal vuxna i åldrarna 19-55 år. Vår studie visar bland annat att 28 procent av de tillfrågade tjejerna upplever att de är ’Mycket hårt’ kontrollerade hemifrån. Den visar också att hela 63 procent inte får ha en relation med någon av en annan etnicitet.

Studien finns att läsa på länken nedan:
VHEKSRAPPORT1100